Công nghiệp Tin tức

  • Công nghệ vật liệu Polyurethane mới

    Công nghệ vật liệu Polyurethane mới

    Danh mục các hợp chất chuyên dụng polyurethane rõ ràng hơn hiện tại.Với việc ra mắt thương hiệu "PolyurethaneSolutions" mới và việc thống nhất tên thương hiệu của các công ty con ở Châu Âu, BASF thể hiện lợi thế mạnh mẽ của việc phục vụ khách hàng polyurethane với ...
    Đọc thêm